ITECH EXTRANET

Kaikki olemassa oleva tieto tehokkaaseen hyötykäyttöön

Itech-Bros on erikoistunut vaativien extranet-ohjelmistojen toteuttamiseen. Voimme räätälöidä yrityskohtaisia ratkaisuja, jotka integroituvat yrityksen käytössä oleviin ohjelmistoihin (ERP tai CRM) tai voimme toteuttaa esim. täysin yrityskohtaisen  CRM-ratkaisun osaksi extranet-kokonaisuutta.
Usein yrityksillä on eri toimittajilta eri aikakausina hankittuja ohjelmistoja käytössään. Yksittäiset järjestelmät toimivat hyvin ja henkilöstö on tottunut käyttämään niitä. Ongelma on usein se, etteivät hajanaisessa järjestelmästruktuurissa tiedot linkity toisiinsa ja henkilöstölle kertyy virhealttiita ja hitaita manuaalisia työvaiheita tietojen siirtämisessä.

 

Itech Extranet voi toimia järjestelmänä, joka linkittää kaikki tarvittavat järjestelmät toisiinsa ja mahdollistaa tiedon koostamisen sekä tarvittaessa ylläpidon yhdestä käyttöliittymästä. Koostetusta datasta voidaan luoda raportteja liiketoiminnan seurantaan ja kehittämiseen.

Yleiskäyttöisistä ohjelmistoista ei löydy paikkaa yrityskohtaisille tietotarpeille

Esimerkiksi toiminnanohjaus-, asiakkuudenhallinta- ja tuotannonohjausjärjestelmät ovat usein kompromisseja, joissa on pyritty luomaan mahdollisimman monelle yritykselle ja toimialalle sopiva yleiskäyttöinen ohjelmisto. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin täysin yksilöllisiä, omalle liiketoiminnalle business-kriittisiä tietotarpeita, joille ei valmisohjelmistoista aina löydy hallintamahdollisuuksia tai ei ainakaan tehokkaita seuranta- tai raportointiominaisuuksia. Ohjelmisto ovat sinällään hyviä peruskäyttötarkoitukseensa, mutta yrityskohtaisten muutosten toteuttaminen on mahdotonta tai kohtuuttoman kallista. Itech Extranetin avulla voi poistaa nämä ongelmat. Sen tietokantaan voi tallentaa kaiken halutun datan ja toteuttaa käyttöliittymän, jossa kaikki haluttu tieto eri lähteistä yhdistyy juuri sellaiseksi näkymäksi kuin liiketoimintatarpeet edellyttävät.

 

Itech Extranet mahdollistaa juuri sellaisen käyttöliittymän kuin olet aina toivonut. Kun haluat lisää tarkkuutta ja tehoa liiketoimintaasi, etkä halua tyytyä yleiskäyttöisiin käyttöliittymänäkymiin - ota yhteyttä

Pekka Turunen
toimitusjohtaja
0400 673 970
pekka.turunen@itech-bros.fi