INTEGRAATIO

Onko yrityksesi tietovirroissa katkoja tai puutteita?

Tiedon määrä ja sen tehokas käytettävyys eivät aina kohtaa yritysten arjessa. Asiakkaiden tiedot voivat olla CRM-järjestelmässä ja käytössä voi olla esimerkiksi kalliita tuotannonohjaus- tai ERP-ohjelmistoja, mutta tieto ei silti kulje tehokkaasti kaikkialle missä sitä tarvittaisiin. Usein tarvitaan manuaalisia työvaiheita, muistinvaraisia toimia ja excel-tiedostoja, joissa tietoa siirretään organisaation sisällä. Tietojen välittäminen eri lähteistä juuri sinne missä sitä tarvitaan, oikeassa muodossa, virheettömänä ja ajantaisena onnistuu parhaiten integroimalla tietolähteet toisiinsa. Järjestelmien integroimisen kustannus on vain murto-osa taustaohjelmistojen kustannuksista, mutta integraatioiden avulla järjestelmistä saa täyden hyödyn koko organisaatiolle.

Itech Integration Server vie tiedon sinne missä sitä tarvitaan

Itech Integration Server yhdistää eri järjestelmiä ja luo tarvittaessa myös "apukäyttöliittymiä" yhdistetyn datan käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Yksinkertaisimmillaan siirrämme järjestelmästä A tietoa järjestelmään B ja toisin päin. Lisäksi voidaan luoda täysin uusia käyttöliittymäratkaisuja koostetulle tiedolle, jolle ei löydy tallennuspaikkaa lähdejärjestelmistä.

Lähes kaikki modernit järjestelmät kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan tietoa jossain muodossa. Tiedonsiirto voi tapahtua reaaliaikaisesti tai syklisesti. Itech Integration Serverin kannalta datan muodolla tai lähetystavalla ei ole merkitystä. Serveri ottaa tiedon vastaan ja lähettää sen sovitussa muodossa eteenpäin.Yrityksillä on usein käytössä myös täysin räätälöityjä erikoisjärjestelmiä tai järjestelmiä, joihin ei suoranaista integraatiorajapintaa tarjota. Usein näissäkin tapauksissa dataa voidaan siirtää erilaisten tiedostojen muodossa. Integraatio eri järjestelmien välillä onnistuu lähes poikkeuksetta tai ainakin löydetään "semi-automaattinen" tiedostosiirtopohjainen ratkaisu. Toteutettiin integraatio tavalla tai toisella, sen hyödyt ovat samat; toiminta tehostuu ja virheet vähenevät.

Erillinen integraatiopalvelin mahdollistaa tarvittavien "lisänäyttöjen" toteuttamisen yhdistetystä datasta

Itech Integration Server hyödyntää omaa tietokantaa. Kun kaikki eri järjestelmistä saatu tieto on samalla koneella voidaan sen pohjalta luoda mitä tahansa käyttöliittymäratkaisuja, joissa vastaanotettua tietoa voidaan hyödyntää ja muokata. Esimerkiksi myyjien käyttöön voidaan voidaan tehdä erilaisia näkymiä, joissa on reaaliaikaisesti käytössä tuote-, saatavuus-, hinta- ja asiakastiedot selainkäyttöisellä ohjelmistolla. Tarvittaessa kerätyn tiedon ympärille voidaan rakentaa täysin yrityksen liiketoimintaan räätälöity extranet, verkkokaupparatkaisu tai myynnin tukijärjestelmä.

Yksisuuntainen integraatio

Yksisuuntainen integraario Itech Webstoren ja ERPin välillä. Silloin kun integraation toisena osapuolena on joku Itech-ohjelmisto ei erillistä integraatiopalvelinta tarvita, vaan integraatiota ohjaavat koodit ovat samalla virtuaalipalvelimella Itech-ohjelmiston kanssa. Kuvan esimerkissä tuotedata haetaan taustajärjestelmästä.

Kaksisuuntainen integraatio

Kaksisuuntainen integraario mahdollistaa tuotedatan hakemisen taustäjärjestelmästä verkkokauppaan, joka päivittää tilaukset automaattisesti taustajärjestelmään. Reaaliaikainen integraatio mahdollistaa mm. tarkkojen ajantasaisten saatavuustietojen hyödyntämisen verkkokaupassa.

Useamman järjestelmän integroiminen verkkokauppaan

Verkkokauppaan voidan tuoda dataa myös useammasta lähteestä. Alla olevassa kuvassa esimerkki, jossa tuote- ja tilaustiedot kulkevat verkkokaupan ja ERP:n välillä, mutta asiakas- ja hintatiedot saadaan CRM-järjestelmästä. Verkkokauppaan voida tuoda dataa myös esimerkiksi tavarantoimittajien järjestelmistä. Esimerkiksi tiheästi päivittyvät esitteet tai tarkempi tuotedata  on usein parempi hakea suoraan kolmannen osapuolen järjestelmästä kuin ylläpitää sitä itse.

Kun tarvitset rautaista osaamista yrityksesi tietovirtojen tehostamiseen integraatioiden avulla - ota yhteyttä
Pekka Turunen
toimitusjohtaja
0400 673 970
pekka.turunen@itech-bros.fi